Oprichters

Over Jean

“In Lourdes in 2002 sprak de Vrouwe van Alle Volkeren tot mij en Zij vroeg mij of ik bereid was te zorgen voor kinderen tussen 15 – 25 jaar die anders in de psychiatrie terecht zouden komen waar ze tabletten, spuiten en/of elektrische shocks zouden kunnen krijgen. Hierdoor zouden ze de opdracht waarmee ze naar de wereld gekomen waren niet kunnen uitvoeren.

Na die boodschap van de Vrouwe heb ik de hele dag gehuild en de dag daarna kwam Ze bij me terug en zei : ‘je hebt mijn tranen gehuild’. Toen ik thuiskwam heb ik dit in mijn vriendenkring verteld en daaropvolgend zijn cursussen ontstaan voor kinderen, therapeuten, psychologen, leerkrachten en ouders. Geleidelijk aan ontwikkelde zich hieruit het idee van IBBO”.

De boodschap van de Vrouwe

IBBO is in 2011 ontstaan vanuit de boodschap van de Vrouwe in 2002. Deze boodschap vond weerklank bij Gentille’s wens om kinderen op een andere manier onderwijs te geven. Gentille, beste vriendin van Jean, had al jaren ervaring als leerkracht op de basisschool en wilde graag op een andere manier met kinderen werken. Haar beeld voor het onderwijs en de vraag van de Vrouwe resoneerde.

Rol van Jean

“Mijn plek binnen IBBO bestaat nu meer uit het houden van overzicht waardoor ik de begeleiders kan steunen in hun processen die daardoor weer kunnen zorgdragen voor de kinderen. Ik ben de vertrouwenspersoon als er inzicht in een situatie nodig is rondom gezin, kind of begeleider. Verder geef ik cursussen aan de begeleiders en initiatiefnemers. Een keer per maand komen we samen en kijken we naar het proces van ontwikkeling in de scholen, initiatiefnemers, begeleiders en kinderen. Gentille en ik blijven samen kijken naar vernieuwingen en ontwikkelingen.”

‘ Jean maakt het tot haar levenstaak om de boodschappen van de Vrouwe van Alle Volkeren uit te dragen en de opdrachten die daar uit voortvloeien op te pakken en praktisch om te zetten in vernieuwende initiatieven om mee ONENESS in de wereld te brengen.’

Over Gentille

De liefde voor het kind heeft mij gebracht tot het opzetten van IBBO in samenwerking met Jean Freer. Ook de zachtaardigheid, bescherming en geborgenheid waar een kind recht op heeft. Doordat de Mensheid zover is afgedwaald van Moeder Aarde en het geschenk van het leven, is hardheid in de wereld gekomen. Door die hardheid kwamen kinderen niet tot hun hart.

Mijn taak voor de kinderen

Ik heb gezien dat ik opgeroepen ben geworden door de Vrouwe van Alle Volkeren, om mijn hart te volgen en beter voor de kinderen te gaan zorgen. Op dat moment heb ik geweten dat dit mijn taak was. Mijn taak is om de kinderen Bescherming, Liefde, Geborgenheid te geven en de Kracht weer terug te vinden in zichzelf. Vanuit deze visie werk ik. Vanuit de visie dat het kind Kracht heeft, waardoor het de macht over haar/zijn leven kan pakken en van daaruit vertrouwen krijgt. Dit zijn de fundamenten waardoor ik niet anders kon, dan IBBO op te zetten, daar het kind ONTkracht werd, doordat het Materie kreeg die het niet nodig had om mens te zijn. Het kind heeft in eerste instantie geen rekenen en taal nodig! Het kind heeft LIEFDE nodig.

De kern van ons spiritueel onderwijs, is het bewustzijn, dat een leer/ervaringsplek op de eerste plaats een energetisch veilige plaats is waarin zowel het kind als begeleiders de mogelijkheid hebben om bewust te zijn wie zij werkelijk zijn: individuele wezens met een eigenheid in bewustzijn, talenten, capaciteiten en een recht op hun persoonlijke ontwikkeling. Het kind en begeleiders zijn zich bewust van hun eigen kwaliteiten, krachten en energieën waardoor ze zich veilig voelen. Veilig voelen is de belangrijkste voorwaarde voor een natuurlijke ontwikkeling als creatie voor zelfacceptatie en zelfwaardering. Zelfacceptatie en zelfwaardering zijn de bakermat van zelfstandigheid.

Het bewust aangaan van het levensproces

Cognitieve vermogens en zelfontplooiing kunnen zich ontwikkelen in een omgeving waar bewustzijn heerst.  Deze ontwikkeling is niet beperkt tot het zuiver cognitieve maar gaat uit van de eigen bewuste levensweg en een persoonlijk proces dat nauw verbonden is met de gemeenschap waarin we leven. Het bewust aangaan van het levensproces geeft vrijheid, innerlijke kracht, vertrouwen, autonomie, onvoorwaardelijke liefde, warmte, inzicht, passie en vreugde. Kenmerkend voor het Spirituele onderwijsconcept is het scheppen van een basis voor bewustzijn, een levenswijze, waaruit kind vanuit zijn passie en zelfstandigheid leeractiviteiten oppakt.

Het kind mag gezien worden, zodat het haar/zijn Kracht kan vasthouden en de macht over het eigen leven kan nemen, waardoor het de keuzes kan maken om te leren en te kijken, wat het nodig heeft in deze maatschappij, om mee te dragen aan een Nieuwe Wereld. Het kind weer terug te begeleiden MENS te ZIJN.