Ouders

Begeleiding en ondersteuning

Het gezin is de basis van het sociale leven van het kind. Alle kinderen hebben een evenwichtige achtergrond nodig om in op te groeien. Daarbij is het belangrijk dat de ouder(s) model staan. De IBBO-gedachte is dat zowel ouders als begeleiders samen het fundament vormen voor het kind.

IBBO is zich ervan bewust dat wat zij neerzet voor de kinderen ook voortgezet dient te worden in de thuissituatie. Om te waarborgen dat het kind in balans blijft, is het van groot belang dat de ouders achter de visie van IBBO staan en deze in de thuissituatie voortzetten.

Starten in de proefperiode

Voordat het kind überhaupt kan starten in de proefperiode mogen ouders er zich van bewust zijn dat IBBO:

  • Een plek van rust is.
  • Een plek is waar mensen respectvol met elkaar omgaan.
  • De nadruk ligt op het Menszijn en van daaruit geleerd kan worden, omvattend alle facetten van het leven.
  • Vernieuwend onderwijs is waarbij je als ouder de oude manier van leren bewust mag loslaten en het nieuwe leren in vertrouwen omarmd.
  • Staat voor Eenheid! Dat houdt o.a. in dat we samen zorgen, dat binnen en buiten het gebouw veiligheid wordt geboden aan de kinderen en dat van de ouders wordt verwacht 4 x per schooljaar mee te helpen op de klusdagen. Klussen houdt in dat we samen poetsen, verven, opruimen, speelplaats schoonmaken, dingen herstellen … etc. Hierbij is het ook de bedoeling dat de kinderen onder toezicht van eigen ouders meehelpen.