Primair onderwijs

Eigen ontwikkel- en leertempo

Omdat elk mens uniek is en zijn eigen ontwikkel- en leertempo heeft, wordt elk  kind apart ‘bekeken’. Wat is dit voor een kind, wat kan en kent het al, wat zijn haar/zijn kwaliteiten en capaciteiten én wat is zijn/haar passie? Ook wordt er gekeken of er hiaten zijn die verholpen moeten worden, terwijl de kerndoelen hierbij in het oog worden gehouden. Er wordt samen met het kind naar een doel gewerkt, waarbij het leert zelfstandig te werken, en verantwoordelijkheid te nemen. Het doel verschilt per kind.

Het kind werkt vanuit een eigen leervraag, of vanuit een gezamenlijk project (coöperatief leren). Elke dag wordt er geëvalueerd. In het leer-ontwikkelings-systeem wordt de voortgang bijgehouden en vastgelegd, alsmede in het portfolio. Ieder kind noteert in het digitale logboek in het account van het leer-ontwikkel-systeem zijn/haar bevindingen van de dag. Deze kunnen worden gevolgd door de ouders via een inlogcode.

Leren en de werkelijkheid

Als het kind werkt vanuit een leervraag, gaat het zelf onderzoeken, planning maken welke middelen heb ik nodig, hoeveel tijd besteed ik eraan, welke personen kan ik raadplegen (kan ook uit het VO), excursie organiseren, bevindingen noteren, reflecteren en uiteindelijk het onderzoek afronden middels een presentatie. Het uitgangspunt van IBBO is zoveel mogelijk een transfer te maken tussen leren en de werkelijkheid!

Samen zal IBBO met het kind zijn/haar leer-ontwikkelings-traject bepalen en er wordt van  het kind verwacht dat het zich houdt aan de gemaakte afspraken. Hij/zij blijft zelf medeverantwoordelijk, samen met de ouders, voor de eigen Mens/leerontwikkeling.