Visie

De liefde voor het kind

De liefde voor het kind heeft mij gebracht tot het opzetten van IBBO. De zachtaardigheid, bescherming en geborgenheid waar een kind recht op heeft.

Doordat de Mensheid zover is afgedwaald van Moeder Aarde en het geschenk van het leven, is de hardheid in de wereld gekomen. Door die hardheid kwamen kinderen niet tot hun hart.

Ik heb gezien dat ik opgeroepen ben geworden door de Vrouwe van Alle Volkeren, om mijn hart te volgen en beter voor de kinderen te gaan zorgen. Op dat moment heb ik geweten dat dit mijn taak was.

Gentille Boijmans – Schellings
Visionair

“Wat men idealisme noemt is slechts het realisme van het hart. Het zijn onze innerlijke passies komende vanuit ons ware Zelf die vragen om bezieling, omarming en realisatie”.

De taak van Gentille

Mijn taak is om de kinderen Bescherming, Liefde, Geborgenheid te geven en de Kracht weer terug te vinden in zichzelf. Vanuit deze visie werk ik. Vanuit de visie dat het kind Kracht heeft, waardoor het de macht over haar/zijn leven kan pakken en van daaruit vertrouwen krijgt.

Dit zijn de fundamenten waardoor ik niet anders kon, dan IBBO op te zetten, daar het kind ONTkracht werd, doordat het Materie kreeg die het niet nodig had om mens te zijn. Het kind heeft in eerste instantie geen rekenen en taal nodig! Het kind heeft LIEFDE nodig.

Het moet gezien worden, zodat het haar/zijn Kracht kan vasthouden en de macht over het eigen leven kan nemen, waardoor het de keuzes kan maken om te leren en te kijken, wat het nodig heeft in deze maatschappij, om mee te dragen aan een Nieuwe Wereld. Het kind weer terug te begeleiden MENS te ZIJN.

Spiritueel onderwijs

De kern van ons spiritueel onderwijs, is het bewustzijn, dat een leer/ervaringsplek op de eerste plaats een energetisch veilige plaats is waarin zowel het kind als begeleiders de mogelijkheid hebben om bewust te zijn wie zij werkelijk zijn: individuele wezens met een eigenheid in bewustzijn, talenten, capaciteiten en een recht op hun persoonlijke ontwikkeling.

Het kind en begeleiders zijn zich bewust van hun eigen kwaliteiten, krachten en energieën waardoor ze zich veilig voelen. Veilig voelen is de belangrijkste voorwaarde voor een natuurlijke ontwikkeling als creatie voor zelfacceptatie en zelfwaardering. Zelfacceptatie en zelfwaardering zijn de bakermat van zelfstandigheid.

Een basis voor bewustzijn

Cognitieve vermogens en zelfontplooiing kunnen zich ontwikkelen in een omgeving waar bewustzijn heerst.  Deze ontwikkeling is niet beperkt tot het zuiver cognitieve maar gaat uit van de eigen bewuste levensweg en een persoonlijk proces dat nauw verbonden is met de gemeenschap waarin we leven. Het bewust aangaan van het levensproces geeft vrijheid, innerlijke kracht, vertrouwen, autonomie, onvoorwaardelijke liefde, warmte, inzicht, passie en vreugde.

Kenmerkend voor het Spirituele onderwijsconcept is het scheppen van een basis voor bewustzijn, een levenswijze, waaruit kind vanuit zijn passie en zelfstandigheid leeractiviteiten oppakt.