Sfeer en veiligheid

Een rustige, veilige sfeer

Bij IBBO hechten we veel waarde aan een rustige, veilige sfeer in het gebouw maar ook in de mens zelf. IBBO is een oase van rust en thuiskomen voor zowel de begeleiders, het kind en de ouders. Deze oase van rust proberen we te creëren door allereerst naar onszelf te kijken als begeleiders en te zien dat wij de gewenste rust op elk moment van de dag zelf kunnen neerzetten door onze (vriendelijke) woorden, rustige manier van praten, innerlijke kalmte.

Het is dan ook de taak van de begeleiders om deze staat van zijn door te geven aan de kinderen. Dit doen we door de kinderen kennis te laten maken met meditatie, Universele wetten, Waardeneducatie en  hun eigen gedrag in relatie naar zichzelf en de omgeving, hun eigen behoeftes (deze ook herontdekken), de functie van innerlijke vrede te laten ervaren.

De veiligheid van het kind

IBBO staat garant voor de veiligheid van het kind. In en om het gebouw zijn de nodige maatregelen getroffen om het kind zo veilig mogelijk naar deze plek te laten gaan. Volgens afspraak is iedereen van  08.45 u op IBBO aanwezig tot 16.00 u.

Het kind is verplicht om ten alle tijden in het gebouw te blijven tenzij er middels een afspraak anders is bepaald. De kinderen mogen in het gebouw absoluut geen wapens, rookartikelen, drugs, alcohol, energiedrankjes, snoep, kauwgum, suikerhoudende drank of voeding enz. meenemen. Het mobieltje is op IBBO niet in gebruik en wordt in de ochtend in bewaring gebracht. Indien nodig kan iedereen gebruik maken van de schooltelefoon. Iedereen neemt dagelijks deel aan de verantwoording in het uitvoeren van de klusjes.

Het gebruik maken van het internet is bedoeld, om kennis te vergaren als ondersteuning voor de Mens/leerontwikkeling. Hoofdtelefoons worden niet toegestaan, daar kinderen door IBBO worden begeleid in het vasthouden van de nodige concentratie. Er worden verschillende oefeningen aangeboden waaruit het kind zelf mag kiezen.

Veilig voelen

Door de gemixte leeftijden wordt er bij IBBO extra gelet op de PO kinderen. Deze kinderen mogen zich ook tussen de kinderen van (VO) veilig voelen. Voor iedereen heeft IBBO een stilteruimte waar je in je eigen tijd kunt rusten, mediteren of waar je even met je werk kunt gaan zitten onder begeleiding. Deze ruimte dient als afschakelruimte en is gericht op de bevordering van innerlijke rust bij iedereen indien dit vanuit het kind nodig is.

Daar IBBO bewust omgaat met trillingen, hanteren wij een algemeen geldende afspraak, dat er alleen muziek beluisterd wordt via de aanwezige apparatuur in iedere ruimte. We maken gebruik van rustgevende instrumentale muziek die is samengesteld door zowel kinderen als begeleiders.

Er wordt altijd ruimte gemaakt voor individuele gesprekken als kinderen zich niet oké voelen. Dit is bij IBBO heel belangrijk. Van daaruit kan het kind zijn weg weer vervolgen!

Een dag bij IBBO

In de ochtend, voordat de kinderen naar IBBO komen, creëert het team een prikkelarme omgeving.

Tussen 08.45 uur en 9.00 uur is er inloop.

Om 9.00 uur is iedereen in de verbindingsruimte en wordt er gebruikgemaakt van Lavendel om te reinigen en tot rust te komen. Iedereen neemt hieraan deel.

Om 10.30 uur is er een kleine pauze.

Daarna volgt er een kort bezinningsmoment en wordt er door zowel de begeleiders als de kinderen het doel van de dag gedeeld!

Iedereen gaat naar de ruimte om vervolgens zijn eigen programma van de dag te doorlopen.

Om 12.15 uur wordt er gezamenlijk gegeten in de eetruimte en indien gewenst kan men buiten vertoeven.

Vanaf 13.00 uur gaat het programma weer verder. Dat kan per kind, per dag veranderd of aangepast worden in overleg met de begeleiders. Er worden tussendoor ook workshops aangeboden waar men zich op kan inschrijven.

Tegen 15.00 uur wordt er door iedereen geëvalueerd in Spectrovita. Zo wordt men bewust hoe de dag is verlopen.

Om 15.25 uur gaat iedereen zijn eigen ondersteunende taak uitvoeren, zoals eigen plek schoonmaken, samen alle andere ruimtes stofzuigen, dweilen etc. .

Dan is er om 15.45 uur de eindkring in de verbindingsruimte. Er worden ervaringen gedeeld en om 16.00 u gaat iedereen huiswaarts!