Over ons

Individuele aanpak en onderwijs op maat

IBBO is er voor de leeftijd van 4 -18 jaar en ouder. Het richt zich op het bewust worden van het eigen proces. Individuele aanpak en onderwijs op maat staan daarbij centraal! Elk kind heeft recht op aandacht, liefde en begeleiding. IBBO gaat uit van de passie en talenten van elk kind. Deze worden benadrukt om verder te ontwikkelen. Daarnaast wordt er ook aandacht geschonken aan de ontwikkelingspunten van het kind. Deze ontwikkelingspunten worden omarmd in plaats van afgekeurd. IBBO werkt vanuit een positieve benadering en staat met een open en eerlijke houding tegenover het leerproces van het kind.

Wij werken vanuit hart en ziel en helpen de kinderen van nu om hun volledige potentieel tot uitdrukking te laten komen in een veilige, liefdevolle, open en respectvolle omgeving.

Ons uitgangspunt

Ons uitgangspunt is dat nieuwsgierigheid, welbevinden en betrokkenheid voorwaarden zijn voor de ontwikkeling van het kind. Wanneer deze geheel of gedeeltelijk afwezig zijn, is een kind niet of onvoldoende in ontwikkeling. Begeleiders, ouders en kind zoeken dan gezamenlijk naar oplossingen om het welbevinden en/of de betrokkenheid te verhogen. Vanuit deze gedachte hebben kinderen veel mogelijkheden om zelf initiatieven te nemen en hun eigen leerproces te vormen.

Dit betekent, dat we het kind volgen in zijn/haar ontwikkeling op de cognitieve onderdelen, zoals die in de kerndoelen van het PO/VO zijn beschreven. Echter het “MensZIJN” staat voorop en centraal in alle aspecten van de ontwikkeling.

Ontdekken van talenten

Wij vinden het belangrijk om de talenten van ieder kind te ontdekken, te benoemen en het kind de kans te geven zich daarin te ontwikkelen. Om hieraan tegemoet te komen, is er een breed aanbod van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, meditatie, natuur, muziek, dans, drama, sport, yoga, techniek.

Daarnaast is het van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van ieder individu, dat we elk kind in de ontwikkeling tot zijn bewustwording begeleiden. persoonlijkheidsontwikkeling wordt bij ons met hoofdletters geschreven. De  levenslessen zijn uitermate belangrijk voor het verdere leven. Hierbij is een goede communicatie en samenwerking tussen kind, ouders en IBBO vanzelfsprekend van cruciaal belang. Op deze basis van bewustzijn wordt een kind aangenomen om de proefperiode te doorlopen.

De visie van IBBO

De visie van IBBO is gebaseerd op eenheid en onvoorwaardelijke liefde. IBBO ziet de mens als geheel. Lichaam en geest werken samen om in perfecte harmonie te groeien en te bloeien. Wij gaan met deze visie aan de slag met onszelf als begeleiders om de kinderen beter te begrijpen en ze ook te kunnen inspireren en stimuleren om goed voor zichzelf te leren zorgen zowel geestelijk als lichamelijk.

De visie komt tot uiting in dagelijkse activiteiten zoals meditatie, werken met Universele wetten, Waardeneducatie, creativiteit, respectvolle communicatie, omgang met planten en dieren, omgang met elkaar en de omgeving en eigen groei. Kinderen die zich vanuit hun eigen kwaliteiten ontwikkelen, worden sterk en weerbaar.

Onder stichting CVSO gaan meerdere scholen ontstaan in zowel Nederland als in het buitenland. We hebben er voor gekozen om alle scholen een naam te geven in de lijn van de kristallen en mineralen van Moeder aarde.

Meer ontwikkelingsruimte en eigen verantwoordelijkheid

Het is belangrijk dat kinderen meer ontwikkelingsruimte krijgen en eigen verantwoordelijkheid leren dragen. Dit bevordert de autonomie van de mens en kan het in de huidige maatschappij bewust zijn plek innemen en taken uitvoeren en daarin zijn/haar eigen weg bewandelen.

Geen mens is hetzelfde en leert op dezelfde wijze. Je kunt deze ontwikkelingsprocessen niet standaardiseren. Iedereen levert zijn eigen prestatie en hoeft niet te worden vergeleken met anderen. Wij leven in een tijd waarin jonge mensen zich sneller kunnen ontwikkelen op cognitief gebied, zodat er meer ruimte overblijft voor vaardigheden, zoals zelfbewustzijn, samenwerking en verantwoordelijkheid dragen.