Voortgezet Onderwijs

Begeleiding en ondersteuning

Hier wordt de lijn voortgezet vanuit het PO. Er wordt nog meer een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en inzet. Binnen het IBBO zijn docenten met VO-bevoegdheid aanwezig en andere getalenteerde begeleiders, die in zoveel mogelijke vakken begeleiding en ondersteuning geven.

Het kind wordt de mogelijkheid geboden Wereldse talen te volgen, te weten: Frans, Duits, Engels, en eventueel Spaans, Italiaans indien een vakdocent aanwezig is. IBBO biedt de mogelijkheid aan om de kinderen te begeleiden naar het examen in verschillende vakken, mits de intrinsieke motivatie bij het kind duidelijk aanwezig is.

Leer-Ontwikkelings-Systeem

Blijkt volgens het team van IBBO, dat het kind nog niet toe is aan het deelnemen van een examen, zal dit duidelijk aan het kind en de ouders kenbaar worden gemaakt. Als het kind, met goedkeuring van het team, deelneemt aan een examen, zijn ouders verplicht dit zelf kenbaar te maken vóór 31 december van dat jaar aan het DUO ( Dienst Uitvoering Onderwijs). Het VO werkt net als het PO vanuit een onderzoeksvraag of aan een gezamenlijk project..

De jonge mensen leren bij IBBO eigen keuzes te maken en doelen en leerplannen op te stellen. Het streven is dat het kind als autonoom mens in de maatschappij kan functioneren. Ze leren verbanden te leggen tussen het Menszijn en de vakken. Dit wordt vastgelegd in het Leer-Ontwikkelings-Systeem, Spectrovita. Hierdoor leren ze kritisch naar zichzelf te kijken en binnen het Spectrovita wordt er dagelijks een logboek bijgehouden door zowel de kinderen als de begeleiders.