Onderwijs

Sociaal emotionele en spirituele ontwikkeling

Het onderwijsaanbod dekt de kerndoelen die het Ministerie heeft vastgelegd voor het basis- en voortgezet onderwijs. Sterker nog, we willen een toevoeging realiseren op het gebied van sociaal emotionele en spirituele ontwikkeling. We leggen daarbij een groot accent op ontwikkeling van het eigen bewustzijn van het kind in de relatie met zichzelf en met de ander.

We benaderen de verschillende leergebieden in hun natuurlijke samenhang. De hoofdtaak van de begeleiders is het creëren van een rijk scala aan levenslessen, waarin veel uitdaging voor het kind zit en voldoende stimulans voor de ontwikkeling op alle leergebieden. In de organisatie van het creëren van de levenslessen staat flexibiliteit voorop, juist omdat de interesses en leervoorkeuren van het kind centraal staan.

Levenslessen ervaren

Vaak gestelde vragen vanuit de maatschappij dat doelen niet bereikt worden, is bij IBBO niet relevant, daar het kind weer in zijn kracht komt te staan door de levenslessen die het ervaart binnen het IBBO.

Door onze manier van werken, krijgen kinderen de ruimte om te ontdekken, en hun eigen leerproces vorm te geven. Hierdoor ontstaat een leerproces gestoeld op zelf willen en inspiratie van binnenuit. Willen doen, ervaren, weten, en willen leren. Dan zijn motivatie en rendement het grootst.

Naast het de spirituele, sociaal- emotionele en creatieve ontwikkeling blijft er voor het kind voldoende ruimte over om aan het cognitieve gedeelte te werken.