Begeleiders

Ondersteunende begeleiders

IBBO zorgt ervoor dat op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag een begeleider met onderwijsbevoegdheid aanwezig is. Daarnaast zijn er een of meerdere talentvolle begeleiders die het onderwijs mede ondersteunen.

Elke begeleider staat model voor de het kind, dat wil zeggen dat ook de begeleiders onder elkaar en met het kind bewust en liefdevol omgaan. 1 x per maand is er een begeleiderskring, zodat onderwijs/ begeleiderszaken besproken kunnen worden.

Ook gepensioneerde begeleiders dragen hun wijze steentjes bij! De begeleider krijgt de mogelijkheid bij IBBO zichzelf te ontdekken als mens. Zowel begleider als de kinderen zijn elkaars Leermeesters.