Wie zijn wij(Scroll naar beneden of gebruik het Menu)

CVSO

CVSO is een stichting die meerdere diensten aanbiedt aan nieuwe IBBO initiatieven en externe instanties. CVSO staat voor Centrum voor Spiritueel Onderwijs. Door bewustwording leer je vanuit jezelf en creëer je nieuwe mogelijkheden om te groeien. Deze bewustwording is de rode draad in het aanbod van onderwijs, cursussen, lezingen, begeleiding en trainingen dat CVSO biedt.

                                         

CVSO bestaat uit:

  • IBBO: “Ik Ben Bewust Onderwijs” scholen voor de leeftijd van 4 -18 jaar en ouder
  • THON: THuisONderwijs kind kunnen gastlessen volgen bij CVSO

Het CVSO biedt ook de mogelijkheid om kinderen die thuisonderwijs krijgen en vrijgesteld zijn van onderwijs, gastlessen te volgen onder THON, THuisONderwijs voor kind.

  • een kenniscentrum
  • informatie voor begeleiders en ouders, info-middagen.
  • cursussen en training voor begeleiders en ouders, workshops en lezingen.
  • Medium, spirituele leraar Jean Freer verzorgt cursussen voor de begeleiders van alle IBBO scholen 10 x per schooljaar. Cursus: ‘Bewustzijn naar Meesterschap’.
  • Ouders kunnen ook 4 x per schooljaar een cursus volgen t.b.v. het kind indien er behoefte is vanuit de ouders.

    CVSO/IBBO werkt uitsluitend met vrijwillige begeleiders(o.a. uit het onderwijs) die hun unieke bijdrage aan de stichting en de IBBO geheel op vrijwillige basis ter beschikking stellen.

Spiritualiteit is een dynamisch begrip. Net zoals in de kosmos staat niets stil en zal het centrum ook altijd in beweging en vernieuwing blijven! Zo blijft de kwaliteit van de informatie en kennis gewaarborgd!

 

 Het werkmotto van CVSO is:

 

“Wij werken vanuit hart en ziel en helpen de kinderen van nu om hun volledige potentieel tot uitdrukking te laten komen in een veilige, liefdevolle, open en respectvolle omgeving.”

 

Laat je verrassen door het liefdevolle en inspirerende aanbod van CVSO!

 

Bestuursleden:


Voorzitter                            openstaand
Secretaris                            Dhr. Boijmans
Penningmeester                Mevr. Willigenburg
Bestuurslid                         Mevr. Boijmans-Schellings
Bestuurslid                         Dhr. Maessen
Bestuurslid                         Mevr. Freer (vertrouwenspersoon voor de IBBO’s) 

IBBO algemeen


IBBO is er voor de leeftijd van 4 -18 jaar en ouder. Het richt zich op het bewust worden van het eigen proces. Individuele aanpak en onderwijs op maat staan daarbij centraal! Elk kind heeft recht op aandacht, liefde en begeleiding. IBBO gaat uit van de passie en talenten van elk kind. Deze worden benadrukt om verder te ontwikkelen. Daarnaast wordt er ook aandacht geschonken aan de ontwikkelingspunten van het kind. Deze ontwikkelingspunten worden omarmd in plaats van afgekeurd. IBBO werkt vanuit een positieve benadering en staat met een open en eerlijke houding tegenover het leerproces van het kind.

Ons uitgangspunt is dat nieuwsgierigheid, welbevinden en betrokkenheid voorwaarden zijn voor de ontwikkeling van het kind. Wanneer deze geheel of gedeeltelijk afwezig zijn, is een kind niet of onvoldoende in ontwikkeling. Begeleiders, ouders en kind zoeken dan gezamenlijk naar oplossingen om het welbevinden en/of de betrokkenheid te verhogen. Vanuit deze gedachte hebben kinderen veel mogelijkheden om zelf initiatieven te nemen en hun eigen leerproces te vormen.

Dit betekent, dat we het kind volgen in zijn/haar ontwikkeling op de cognitieve onderdelen, zoals die in de kerndoelen van het PO/VO zijn beschreven. Echter het “MensZIJN” staat voorop en centraal in alle aspecten van de ontwikkeling.

Wij vinden het belangrijk om de talenten van ieder kind te ontdekken, te benoemen en het kind de kans te geven zich daarin te ontwikkelen. Om hieraan tegemoet te komen, is er een breed aanbod van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, meditatie, natuur, muziek, dans, drama, sport, yoga, techniek.
Daarnaast is het van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van ieder individu, dat we elk kind in de ontwikkeling tot zijn bewustwording begeleiden.
PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING wordt bij ons met hoofdletters geschreven. De  levenslessen   zijn uitermate belangrijk voor het verdere leven. Hierbij is een goede communicatie en samenwerking tussen kind, ouders en IBBO vanzelfsprekend van cruciaal belang. Op deze basis van bewustzijn wordt een kind aangenomen om de proefperiode te doorlopen.

Wij werken vanuit hart en ziel en helpen de kinderen van nu om hun volledige potentieel tot uitdrukking te laten komen in een veilige, liefdevolle, open en respectvolle omgeving.

De visie van IBBO is gebaseerd op eenheid en onvoorwaardelijke liefde. IBBO ziet de mens als geheel. Lichaam en geest werken samen om in perfecte harmonie te groeien en te bloeien. Wij gaan met deze visie aan de slag met onszelf als begeleiders om de kinderen beter te begrijpen en ze ook te kunnen inspireren en stimuleren om goed voor zichzelf te leren zorgen zowel geestelijk als lichamelijk. De visie komt tot uiting in dagelijkse activiteiten zoals meditatie, werken met Universele wetten, Waardeneducatie, creativiteit, respectvolle communicatie, omgang met planten en dieren, omgang met elkaar en de omgeving en eigen groei.    

Kinderen die zich vanuit hun eigen kwaliteiten ontwikkelen, worden sterk en weerbaar.

Het is belangrijk dat ze meer ontwikkelingsruimte krijgen en eigen verantwoordelijkheid leren dragen.
Dit bevordert de autonomie van de mens en kan het in de huidige maatschappij bewust zijn plek innemen en taken uitvoeren en daarin zijn/haar eigen weg bewandelen.

Geen mens is hetzelfde en leert op dezelfde wijze. Je kunt deze ontwikkelingsprocessen niet standaardiseren. Iedereen levert zijn eigen prestatie en hoeft niet te worden vergeleken met anderen.

Wij leven in een tijd waarin jonge mensen zich sneller kunnen ontwikkelen op cognitief gebied, zodat er meer ruimte overblijft voor vaardigheden, zoals zelfbewustzijn, samenwerking en verantwoordelijkheid dragen.

Onder het CVSO gaan meerdere scholen ontstaan in zowel Nederland als in het buitenland. We hebben er voor gekozen om alle scholen een naam te geven in de lijn van de kristallen en mineralen van Moeder aarde.

IBBO Angeliet

Het IBBO te Geleen, tevens centrum van het CVSO, is gevallen voor de naam Angeliet.

Betekenis van de naam IBBO ANGELIET.

Werkt rustgevend. Geeft een beschermend gevoel. Stimuleert hierdoor innerlijke vrede. Het helpt eerlijk te blijven en gevoelens te kunnen uiten. Versterkt het telepathisch vermogen om met Engelen te communiceren, maar ook dat je met beiden voeten op de grond staat.
Een steen voor vrede en broederschap. Het creëert een gevoel van vrede in combinatie met een verhoging van het bewustzijn.

De steen biedt je de mogelijkheid om je leven een positieve impuls te geven. Ervaart dat je positief en in balans kunt leven in het heden. Ontwikkelt je talenten en vaardigheden. Ontdekt je authentieke zelf, waarbij emoties en communicaties een rol spelen.

IBBO Angeliet is gevestigd in Geleen. Het is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Op 700 m afstand is het station Geleen-Oost en station Lutterade. Op 100 m afstand is een busterminal van Geleen.

Er is een mogelijkheid bij IBBO Angeliet, dat de kinderen kiezen voor aangeboden workshops, zoals drama, yoga, meerdaagse cultuurreizen ( dit jaar Rome en vorig jaar Parijs) en facultatieve bezoeken aan musea.

Het gebouw is ruim en bestaat uit drie verdiepingen. Er zijn verschillende ruimtes waar het kind informatie kan winnen om kennis op te doen. Ieder kind heeft een eigen plek in een ruimte waar het huiselijk is ingericht.
Wij vinden het belangrijk dat het kind zich thuis voelt bij IBBO.

Het team bestaat uit deskundige en getalenteerde begeleiders, die begeleiden op vrijwillige basis. Ieder heeft zijn eigen talenten meegebracht om de ontwikkeling van het kind optimaal te kunnen ondersteunen.

Elke week volgen de kinderen lichamelijk oefening in een gymzaal op loopafstand van IBBO. Dit wordt één keer per maand afgewisseld met een hele middag zwemmen in Glanerbrook.

Er wordt onder begeleiding samen met de kinderen gekookt. Daarbij leren ze de ingrediënten te benoemen. Ze gaan zelf informatie zoeken waar het ingrediënt vandaan komt, hoe lang het al op aarde voor komt, welk orgaan in ons lichaam door dit ingrediënt wordt ondersteund. Er wordt met maateenheden gewerkt, samen ingekocht, samenwerken, hygiëne, tafeldekken, afwassen, opruimen……. !

Iedere dag bij IBBO  zijn   is voor ons allen genieten! Het team en bestuur is dankbaar dat de kinderen, ouders, begeleiders en sponsoren hebben gekozen om samen met IBBO te werken.
Er is veel vreugde en blijdschap bij IBBO. Men respecteert elkaar en het voelt thuiskomen voor iedereen. Daar ligt de kracht, door er voor elkaar te zijn.

Wilt u op de hoogte blijven?Ik wens de volgende mailingen te ontvangen: