Ouders

Ouders en begeleiders vormen samen
het fundament voor het kind(Scroll naar beneden of gebruik het Menu)

Ouders

Het gezin is de basis van het sociale leven van het kind. Alle kinderen hebben een evenwichtige achtergrond nodig om in op te groeien. Daarbij is het belangrijk dat de ouder(s) model staan. De IBBO-gedachte is dat zowel ouders als begeleiders samen het fundament vormen voor het kind.

IBBO is van mening dit nieuwe leef/leerconcept te delen met de ouders in de vorm van cursussen en begeleiding thuis indien nodig, door zowel interne als externe professionals.

 

IBBO is zich ervan bewust dat wat zij neerzet voor de kinderen ook voortgezet dient te worden in de thuissituatie.

Voordat het kind überhaupt kan starten in de proefperiode mogen ouders er zich van bewust zijn dat IBBO:

 • Een plek van rust is.
 • Een plek is waar mensen respectvol met elkaar omgaan.
 • De nadruk ligt op het Menszijn en van daaruit geleerd kan worden, omvattend alle facetten van het leven.
 • Vernieuwend onderwijs is waarbij je als ouder de oude manier van leren bewust mag loslaten en het nieuwe leren in vertrouwen omarmd.
 • Omdenken dus…..!
 • Staat voor Eenheid! Dat houdt o.a. in dat we samen zorgen, dat binnen en buiten het gebouw veiligheid wordt geboden aan de kinderen en dat van de ouders wordt verwacht 3 à 4 x per schooljaar mee te helpen op de klusdagen. Hiervoor ontvangen jullie een klusrooster voor het begin van ieder schooljaar. Dit zal geretourneerd moeten worden voor 1 september 2017. Klussen houdt in dat we samen poetsen, verven, opruimen, speelplaats schoonmaken, dingen herstellen … etc. Hierbij is het ook de bedoeling dat de kinderen onder toezicht van eigen ouders meehelpen.

Voordat het kind op IBBO ingeschreven wordt, vinden er de volgende stappen plaats:

 • Infomiddag
 • intakegesprek
 • na intern overleg, proefperiode van 4 weken
 • evaluatiegesprek
 • bij alle partijen goedkeuring, volgt inschrijving
IBBO verwittigt leerplicht en laatst bezocht onderwijs. 
De ouders verwittigen zelf de leerplicht in eigen regio, dat het kind een proefperiode ondergaat bij het IBBO. Tijdens deze periode mag de school, waar het kind nog ingeschreven staat, het kind NIET uitschrijven en is het kind verzekerd onder IBBO. Het uitschrijven mag pas gaan gebeuren als IBBO, het kind en ouders samen besluiten voor inschrijving bij IBBO.

IBBO zorgt voor in- en uitschrijving en verwittigt de leerplicht.

Om te waarborgen dat het kind in balans blijft, is het van groot belang dat de ouders achter de visie van IBBO staan en deze in de thuissituatie voortzetten.  

Formulieren en informatie

Schoolgids 2018-2019

Vakantierooster

Vakantie agenda:

Kerstvakantie                                                        21 december t/m 6 januari 2019

Voorjaarvakantie                                                   1 maart t/m 10 maart 2019

Pasen                                                                    22 april 2019

Meivakantie                                                           26 april t/m 12 mei 2019

Hemelvaartsweekend                                          30 mei t/m 2 juni 2019

Pinksteren                                                             10 juni 2019

Zomervakantie                                                     5 juli t/m 18 augustus 2019

Speciale gelegenheden:

Maandag 20augustus2018                                  SchoolkampGemmenich

Donderdag 11oktober2018                                  Herfstactiviteit

Woensdag 31oktober2018                                  IBBO FEEST!!! 7 jarigbestaan!

Maandag 3  december2018                                 Sintactiviteit

Donderdag20december2018                              Kerstactiviteit

Donderdag 28  februari2019                                Carnavalsactiviteit

Donderdag 18 april2019                                       Paasactiviteit

Openmiddagen(voornieuwekinderen/jongerenenbegeleiders)

Woensdag12september2018                              13.30 u – 14.30u

Woensdag 24 oktober2018                                  13.30u–14.30u

Woensdag 12 december2018                              13.30u–14.30u

Woensdag 23 januari2019                                    13.30u–14.30u

Woensdag 13  maart2019                                    13.30u–14.30u

Woensdag 17  april2019                                       13.30u–14.30u

Woensdag 15 mei2019                                        13.30u–14.30u

Woensdag 12 juni 2019                                        13.30u–14.30u

 

Ouderkring data:

Maandag 24september2018                                19.00u–20.30u

Maandag 25  februari2019                                    19.00u–20.30u

Maandag 3  juni2019                                            19.00u–20.30u    

      Kind- oudergesprekken (dit zijn vrije dagen):

Maandag 5 november 2018                                  09u00 – 15u30
Woensdag 14 november 2018                             09u00 – 15u30
Donderdag 22 november 2018                             09u00 – 15u30
Donderdag 29 november 2018                             09u00 – 15u30

Donderdag 28 maart 2019                                     09u00 – 15u30
Maandag 1 april 2019                                           09u00 – 15u30
Woensdag 10 april 2019                                       09u00 – 15u30
Donderdag 25 april 2019                                      09u00 – 15u30

Klusdagen:

Zaterdag 22 september 2018                               09u00 – 16u00

Zaterdag 3 november 2018                                  09u00 – 16u00

Zaterdag 16 februari 2019                                    09u00 – 16u00

Zaterdag 16 maart 2019                                       09u00 – 16u00

Zaterdag 15 juni 2019                                          09u00 – 16u00

Wilt u op de hoogte blijven?Ik wens de volgende mailingen te ontvangen: