Ouders

Ouders en begeleiders vormen samen
het fundament voor het kind(Scroll naar beneden of gebruik het Menu)

Ouders

Het gezin is de basis van het sociale leven van het kind. Alle kinderen hebben een evenwichtige achtergrond nodig om in op te groeien. Daarbij is het belangrijk dat de ouder(s) model staan. De IBBO-gedachte is dat zowel ouders als begeleiders samen het fundament vormen voor het kind.

IBBO is van mening dit nieuwe leef/leerconcept te delen met de ouders in de vorm van cursussen en begeleiding thuis indien nodig, door zowel interne als externe professionals.

 

IBBO is zich ervan bewust dat wat zij neerzet voor de kinderen ook voortgezet dient te worden in de thuissituatie.

Voordat het kind überhaupt kan starten in de proefperiode mogen ouders er zich van bewust zijn dat IBBO:

 • Een plek van rust is.
 • Een plek is waar mensen respectvol met elkaar omgaan.
 • De nadruk ligt op het Menszijn en van daaruit geleerd kan worden, omvattend alle facetten van het leven.
 • Vernieuwend onderwijs is waarbij je als ouder de oude manier van leren bewust mag loslaten en het nieuwe leren in vertrouwen omarmd.
 • Omdenken dus…..!
 • Staat voor Eenheid! Dat houdt o.a. in dat we samen zorgen, dat binnen en buiten het gebouw veiligheid wordt geboden aan de kinderen en dat van de ouders wordt verwacht 3 à 4 x per schooljaar mee te helpen op de klusdagen. Hiervoor ontvangen jullie een klusrooster voor het begin van ieder schooljaar. Dit zal geretourneerd moeten worden voor 1 september 2017. Klussen houdt in dat we samen poetsen, verven, opruimen, speelplaats schoonmaken, dingen herstellen … etc. Hierbij is het ook de bedoeling dat de kinderen onder toezicht van eigen ouders meehelpen.

Voordat het kind op IBBO ingeschreven wordt, vinden er de volgende stappen plaats:

 • Infomiddag
 • intakegesprek
 • na intern overleg, proefperiode van 4 weken
 • evaluatiegesprek
 • bij alle partijen goedkeuring, volgt inschrijving
IBBO verwittigt leerplicht en laatst bezocht onderwijs. 
De ouders verwittigen zelf de leerplicht in eigen regio, dat het kind een proefperiode ondergaat bij het IBBO. Tijdens deze periode mag de school, waar het kind nog ingeschreven staat, het kind NIET uitschrijven en is het kind verzekerd onder IBBO. Het uitschrijven mag pas gaan gebeuren als IBBO, het kind en ouders samen besluiten voor inschrijving bij IBBO.

IBBO zorgt voor in- en uitschrijving en verwittigt de leerplicht.

Om te waarborgen dat het kind in balans blijft, is het van groot belang dat de ouders achter de visie van IBBO staan en deze in de thuissituatie voortzetten.  

Wilt u op de hoogte blijven?

Ik wens de volgende mailingen te ontvangen: