Ouders

Ouders en begeleiders vormen samen
het fundament voor het kind(Scroll naar beneden of gebruik het Menu)

Ouders

Het gezin is de basis van het sociale leven van het kind.
Alle kinderen hebben een evenwichtige achtergrond nodig om in op te groeien. Daarbij is het belangrijk dat de ouder(s) model staan. De IBBO-gedachte is dat zowel ouders als begeleiders samen het fundament vormen voor het kind.

IBBO is van mening dit nieuwe onderwijs te delen met de ouders in de vorm van cursussen en begeleiding thuis indien nodig, door zowel interne als externe professionals. IBBO is zich ervan bewust dat wat zij neerzet voor de leerlingen, ook voortgezet dient te worden in de thuissituatie.
Voordat het kind op onze school ingeschreven wordt, vindt er een intakegesprek plaats. Het kind zal een proefperiode van 4 weken ondergaan. Zo kan zowel het kind als IBBO een duidelijke indruk krijgen of het kind past in ons onderwijs.

Om te waarborgen dat het kind/ de jongere in balans blijft, is het van groot belang dat de ouders achter de visie van IBBO staan en deze in de thuissituatie voortzetten. Indien nodig is het mogelijk om bij IBBO oudercursussen te volgen. Een keer in de 6 weken vindt er een bijeenkomst voor ouders plaats, de ouderkring genaamd.

Daarnaast zijn ouders welkom om IBBO binnen het onderwijs te ondersteunen. Zowel kinderen, begeleiders en ouders ervaren dit als eenheid, saamhorigheidsgevoel. Ook is er een mogelijkheid om cursussen te volgen voor aanstaande ouders, zodat ze voorbereid zijn een bewuste en liefdevolle basis te creëren voor hun ongeboren kind(eren).

Ouderkring

Deze bestaat uit de ouders van de school. De Ouderkring wordt door de ouders geïnitieerd en vormgegeven. Zij komen eens in de 6 weken bij elkaar. Ouders hebben zo de mogelijkheid tot het leveren van een positieve en constructieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de school.
Er vindt binnen de Ouderkring informatie-uitwisseling plaats over de gang van zaken binnen de school.

Ouders die een actieve bijdrage willen leveren kunnen deelnemen aan de ouderkring en de daaruit gevormde hulpkringen.

Klachtencommissie en vertrouwenspersoon

Klachtencommissie:

Kinderen, ouders, begeleiders van alle IBBO's kunnen klachten melden bij het CVSO, dhr. J. Maessen, joop.maessen@ibbo.

Vertrouwenspersoon:

Kinderen, ouders, begeleiders van alle IBBO's kunnen terecht bij mevr. J. Freer, info@jeanfreer.nl

Wilt u op de hoogte blijven?Ik wens de volgende mailingen te ontvangen: