Ouders

Ouders en begeleiders vormen samen
het fundament voor het kind(Scroll naar beneden of gebruik het Menu)

Ouders

Het gezin is de basis van het sociale leven van het kind.

Alle kinderen hebben een evenwichtige achtergrond nodig om in op te groeien.

Daarbij is het belangrijk dat de ouder(s) model staan. De IBBO-gedachte is dat zowel ouders als begeleiders samen het fundament vormen voor het kind.

IBBO is van mening dit nieuwe leef/leerconcept te delen met de ouders in de vorm van cursussen en begeleiding thuis indien nodig, door zowel interne als externe professionals.

IBBO is zich ervan bewust dat wat zij neerzet voor de kinderen ook voortgezet dient te worden in de thuissituatie.

 

Voordat het kind überhaupt kan starten in de proefperiode mogen ouders er zich van bewust zijn dat IBBO:

 • Een plek van rust is.
 • Een plek is waar mensen respectvol met elkaar omgaan.
 • De nadruk ligt op het Menszijn en van daaruit geleerd kan worden, omvattend alle facetten van het leven.
 • Vernieuwend onderwijs is waarbij je als ouder de oude manier van leren bewust mag loslaten en het nieuwe leren in vertrouwen omarmd.
 • Omdenken dus…..!
 • Staat voor Eenheid! Dat houdt o.a. in dat we samen zorgen, dat binnen en buiten het gebouw veiligheid wordt geboden aan de kinderen en dat van de ouders wordt verwacht 3 à 4 x per schooljaar mee te helpen op de klusdagen. Hiervoor ontvangen jullie een klusrooster voor het begin van ieder schooljaar. Dit zal geretourneerd moeten worden voor 1 september 2017. Klussen houdt in dat we samen poetsen, verven, opruimen, speelplaats schoonmaken, dingen herstellen … etc. Hierbij is het ook de bedoeling dat de kinderen onder toezicht van eigen ouders meehelpen.

  Voordat het kind op IBBO ingeschreven wordt, vinden er de volgende stappen plaats:
 • Infomiddag
 • intakegesprek
 • na intern overleg, proefperiode van 4 weken
 • evaluatiegesprek
 • bij alle partijen goedkeuring, volgt inschrijving
 • IBBO verwittigt leerplicht en laatst bezocht onderwijs 

   

  De ouders verwittigen zelf de leerplicht in eigen regio, dat het kind een proefperiode ondergaat bij het IBBO. Tijdens deze periode mag de school, waar het kind nog ingeschreven staat, het kind NIET uitschrijven en is het kind verzekerd onder IBBO. Het uitschrijven mag pas gaan gebeuren als IBBO, het kind en ouders samen besluiten voor inschrijving bij IBBO.

  IBBO zorgt voor in- en uitschrijving en verwittigt de leerplicht.

  Om te waarborgen dat het kind in balans blijft, is het van groot belang dat de ouders achter de visie van IBBO staan en deze in de thuissituatie voortzetten.   

Meetings

Drie keer per jaar vindt er een bijeenkomst voor ouders plaats op de maandagavond. 
Er vindt binnen de Ouderkring informatie-uitwisseling plaats over de gang van zaken binnen IBBO.
Het is van belang voor het welzijn van het kind dat de ouder actief deelneemt aan de ouderkring.


In de maanden oktober en mei worden er oudermeetings georganiseerd. Er worden 3 à 4 dagen gepland. Als ouder kunt u zich opgeven om gezellig die dagen andere ouders te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.
Er is dan op één van deze dagen de mogelijkheid om een individueel gesprek aan te vragen tussen 09.30 u tot 15.00 u. Hiervoor ontvangt u een rooster waarop ingeschreven kan worden. 

In de maanden november en april worden de kind-oudergesprekken gehouden. ( 2 x 4 dagen).
Daarbij staat het kind centraal. Die dagen zijn alle kinderen vrij geroosterd!

 Daarnaast zijn ouders welkom om IBBO binnen het onderwijs te ondersteunen in de vorm van workshops, deelname aan evenementen te organiseren, ondersteunen. Zowel kinderen, begeleiders en ouders ervaren dit als eenheid, saamhorigheidsgevoel.

Ouders zijn welkom zich op te geven voor de evenementengroep. Denk aan thema’s herfst, Sint, Kerst, garage-sail, Pasen, schoolkamp, eindejaarsactiviteit, excursies.
Opgeven kan bij José Peiffer; jose.peiffer@ibbo.eu
 
Van de ouders wordt verwacht op z’n minst 3 à 4 keer per schooljaar mee te werken in het onderhoud van het gebouw. (klusdagen). Door samen te werken scheelt het in de kosten om professionele krachten in te schakelen. Dit zorgt ervoor dat we de maandelijkse bijdrage van de ouders laag kunnen houden!
De data van deze klusdagen wordt bekend gemaakt door de IBBO-team. Hiervoor krijgen de ouders een uitnodiging en verwachten wij het ingevuld retour vóór 1 september.

Zie de schoolgids voor alle actuele data voor de bovengenoemde meetings.

Formulieren en informatie

Schoolgids
Inschrijfformulier
 

Vakantierooster

Vakantierooster 2017-2018:

Herfstvakantie:
13 oktober t/m 22 oktober 2017

Kerstvakantie:
22 december t/m 07 januari 2018         

Voorjaarvakantie:
09 februari t/m 17 februari 2018          

Pasen:
02 april 2018         

Meivakantie:
20 april t/m 06 mei 2018                     

Hemelvaartsweekend:
10 mei t/m 13 mei 2018                      

Pinksteren:
21 mei 2018

Zomervakantie:
06 juli t/m 19 augustus 2018

 

Speciale gelegenheden:

 

Maandag 28 augustus 2017; Schoolkamp Gemmenich   

Donderdag 12 oktober 2017; Herfstactiviteit

Dinsdag 31 oktober 2017; IBBO FEEST!!! 6 jarig bestaan!

Dinsdag 05 december 2017; Sintactiviteit

Donderdag 21 december 2017; Kerstactiviteit

Donderdag 08 februari 2017; Carnavalactiviteit

Woensdag 28 maart 2017; Paasactiviteit

Dinsdag 26 juni 2017; Eindejaarsfeest

 

Op de dagen van de kind-oudergesprekken hebben de alle kinderen vrij, data voor deze dagen zijn te vinden in de schoolgids.

Wilt u op de hoogte blijven?Ik wens de volgende mailingen te ontvangen: