Ons team

Zij die samenwerken, werken nooit alleen!(Scroll naar beneden of gebruik het Menu)

Voorwoord visionair

“Wat men idealisme noemt is slechts het realisme van het hart. Het zijn onze innerlijke passies komende vanuit ons ware Zelf die vragen om bezieling, omarming en realisatie”. (auteur onbekend)

De kern van onze spirituele school is het bewustzijn, dat een school op de eerste plaats een energetisch veilige plaats is, waarin zowel leerlingen als begeleiders de mogelijkheid hebben om bewust te zijn wie zij werkelijk zijn: individuele wezens met een eigenheid in bewustzijn, talenten, capaciteiten en een recht op hun persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen en begeleiders zijn zich bewust van hun eigen kwaliteiten, krachten en energieën waardoor ze zich veilig voelen. Veilig voelen is de belangrijkste voorwaarde voor een natuurlijke ontwikkeling als creatie voor zelfacceptatie en zelfwaardering.
Zelfacceptatie en zelfwaardering zijn de bakermat van zelfstandigheid.
Cognitieve vermogens en zelfontplooiing kunnen zich ontwikkelen in een omgeving waar bewustzijn heerst. Deze ontwikkeling is niet beperkt tot het zuiver cognitieve maar gaat uit van de eigen bewuste levensweg en een persoonlijk proces dat nauw verbonden is met de gemeenschap waarin we leven. Dat proces is gebaseerd op een holistische benadering en zienswijze. Het bewust aangaan van het levensproces geeft vrijheid, innerlijke kracht, vertrouwen, onvoorwaardelijke liefde, warmte, inzicht, passie en vreugde. Kenmerkend voor het Spirituele Schoolconcept is het scheppen van een basis voor bewustzijn waaruit de leerling vanuit zijn passie en zelfstandigheid leeractiviteiten oppakt.

Gentille

Begeleiders

IBBO zorgt ervoor dat op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag een begeleider met onderwijsbevoegdheid aanwezig is. Daarnaast een of meerdere begeleiders die het onderwijs mede ondersteunen.
De vrijdagochtend wordt besteed aan extra begeleiding voor kinderen van het VO. In de middag zijn er begeleiderskringen en oo maandelijs cursussen verzorgd door Jean Freer. De kinderen uit het basisonderwijs hebben die dag vrij!
Elke begeleider staat model voor de leerlingen, dat wil zeggen dat ook de begeleiders onder elkaar en met de leerlingen bewust en liefdevol omgaan.

De begeleiders volgen ook cursussen binnen het CVSO.

Manier van werken

Iedere leerling wordt individueel begeleid. Er wordt gewerkt vanuit de passie en talenten van de leerling. Door leerling en begeleider wordt een planning gemaakt voor één week (PO), waarbij alle vakken aan bod komen. Op het eind van elke dag wordt geëvalueerd. Alles wordt vastgelegd in portfolio’s, logboeken en dossiers.

De onderbouw (VO) werkt periodiek aan drie vakken waarna evaluatie volgt (8 weken). De bovenbouw (VO) werkt volgens eigen jaarplanning naar het staatsexamen toe in een tijdsbestek van 12/24 maanden. Elke dag wordt met de leerlingen geëvalueerd. De leerling wordt altijd meegedeeld wanneer een gesprek over hem/ haar plaatsvindt.
Als meerdere leerlingen dezelfde uitleg nodig hebben, kan het in een mini-les worden aangeboden.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken, NHA/LOI, internet en e-learning. Ook bestaat de mogelijkheid les te krijgen in verschillende talen; zo zou het kunnen dat we bijvoorbeeld een week Duits praten of Spaans, of geschiedenisles in het Engels, etc.. We hebben een ruimte waar de mogelijkheid is om samen muziek, drama, film, dans uit te voeren.

Docenten, vacatures en vrijwilligerswerk

Ben je docent in hart en nieren, stagiaire/ afgestudeerd, werkeloos en je wilt een brede praktijkervaring blijven opdoen. Of ben je gepensioneerd en nog iets willen betekenen in het onderwijs en wil je op vrijwillige basis zeer gemotiveerde leerlingen begeleiden en ondersteunen, dan meld je HIER aan.

We zijn nog op zoek naar leerkrachten/docenten voor het PO en VO(1ste graad, 2de graad in alle vakken). Het is ook mogelijk om voor één dag/dagdeel of meerdere dagen je aan te melden. Ben je geraakt door het werk dat CVSO/IBBO verricht en heb je als ouder, opa, oma, oom, tante, broer, zus of anderszins interesse in het werken als vrijwilliger bij IBBO?

Je kunt ook altijd een open sollicitatie sturen naar (info@ibbo.eu ) en ons vertellen wat je talenten zijn en hoe je die met ons wil delen!
Alles kan en wij zijn erg blij met initiatiefrijke mensen die hun hart voor ons openstellen!

Als voorbeeld denken we aan: samen werken aan de ontwikkeling van het kind als leerkracht/docent, samen met de kinderen “gezonde” taarten maken; boswandelingen maken en over de vogels en natuur vertellen; dieren ter beschikking stellen als lesmateriaal; zang- dans- of toneellessen geven; samen met de kinderen werken aan een boomhut; bloemschikken etc. .

Wilt u op de hoogte blijven?Ik wens de volgende mailingen te ontvangen: