CVSO

"Zelfacceptatie en zelfwaardering zijn
de bakermat van zelfstandigheid"(Scroll naar beneden of gebruik het Menu)

Kenniscentrum

Het CVSO is een centrum dat kennis verspreidt. Dit doet CVSO onder meer door het geven van informatie over begeleiding van leerlingen volgens de IBBO visie aan basisscholen, middelbare scholen, speciaal onderwijs en instellingen die te maken krijgen met stagnatie van het ontwikkelproces van de leerling(en).

Er worden ook preventieve informatiebijeenkomsten gegeven die zonder specifieke vraag van de school of instelling gevolgd kunnen worden.
Daarnaast geeft het CVSO info-dagen die de kennis over de IBBO visie verder doen groeien. Wij willen onze visie een standaard begrip maken binnen het huidige onderwijs.

Het CVSO onderhoudt contacten met artsen, verpleegkundigen, therapeuten, spirituele centra en andere professionals om deze te voorzien van informatie volgens de CVSO visie en om zelf nieuwe informatie te vergaren. Deze wederkerigheid is belangrijk voor groei. Spiritualiteit is een dynamisch begrip. Net zoals in de kosmos staat niks stil en zal het centrum ook altijd in beweging en vernieuwing blijven! Zo blijft de kwaliteit van de informatie en kennis gewaarborgd!

Opvoedkundig centrum

Het opvoedkundig centrum ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kind. Ouders kunnen terecht met uiteenlopende vragen. Waarom slaapt mijn kind ’s nachts zo slecht? Hoe komt het dat mijn kind praat tegen zijn overleden opa? Hoe kan ik mijn kind stimuleren om in zijn eigen kracht te gaan staan? Wat kan ik als ouder doen aan de ontwikkeling van mijn kind? Hoe kan ik deel uitmaken van die ontwikkeling? Hoe leer ik mijn kind te luisteren, vragen, antwoorden, respecteren? Het opvoedkundig centrum zorgt dan voor een passende begeleider dat kan intern zijn maar als het probleem niet intern aangepakt kan worden kan het centrum doorverwijzen naar een externe begeleider. Voor meer informatie kunt u terecht bij het team van het CVSO. Maar het opvoedkundig centrum heeft ook een belangrijke rol in het ondersteunen van andere opvoeders (professionals) die vastlopen in het ontwikkelingsproces van de leerling.

Schoolvergoeding

Voor ons onderwijs vragen we een vergoeding in de vorm van een maandelijkse bijdrage en men dient zelf voor schoolmateriaal/laptop te zorgen. Deze vergoeding bestaat uit een bijdrage in de huishoudelijke kosten (gebruik van gas, water, licht), huur, telefoonkosten, internetaansluiting, e.d.

Klachtencommissie en vertrouwenspersoon

Klachtencommissie:

Kinderen, ouders, begeleiders van alle IBBO's kunnen klachten melden bij het CVSO, voorzitter dhr. J. Jansen, john.jansen@dynacommerce.eu

Vertrouwenspersoon:

Kinderen, ouders, begeleiders van alle IBBO's kunnen terecht bij mevr. J. Freer, info@jeanfreer.nl

Wilt u op de hoogte blijven?Ik wens de volgende mailingen te ontvangen: